AGENT DE SECURITATE

ÎNDRUMAR ORIENTATIV
GRATUIT

Cuprins

1. Noțiuni introductive

Mai multe

Noțiune
Reglementare
Formele de exercitare a profesiei
Accesul în profesie
Planul de pază
Sistemul de pază
Dispozitivul
Obiectivul
Postul de pază

2. Dotarea

Mai multe

Dotarea agentului
Dotarea postului
Mijloace tehnice

3. Documente specifice

Mai multe

Registrul de predare-primire a postului
Registrul de acces persoane, auto și căi ferate
Registrul de control
Registrul de evenimente

4. Drepturile și obligațiile agentului

Mai multe

La predarea-primirea postului și în timpul serviciului
Consemnul general și particular al postului
Controlul activității agentului de securitate
Drepturile și obligațiile agentului derivate din contractul de muncă

5. Activitatea agentului

Mai multe

Oprirea, somarea, legitimarea și stabilirea identității
Controlul corporal și controlul bagajelor
Reținerea, imobilizarea și prinderea infractorilor
Predarea infractorilor

6. Mod de acțiune în diverse situații

Mai multe

Agresiuni verbale sau fizice
Atac asupra obiectivului
Pătrunderea frauduloasă
Sustragerea de bunuri
Grupuri turbulente
Conflicte de muncă

7. Activitatea agentului în caz de calamități și dezastre

Mai multe

Cutremure
Inundații
Avarii industriale
Incendii
Explozii

8. Dispeceratul

Mai multe

Compunere
Obiectivele urmărite
Alarma

9. Dreptul de proprietate

Mai multe

Noțiune
Atributele dreptului de proprietate
Clasaficarea
Bunurile

10. Infracțiunea și contravenția

Mai multe

Noțiune
Comparație între infracțiune și contravenție

11. Comunicarea agentului

Mai multe

Comunicarea verbală și modul de utilizare a mijloacelor tehnice de comunicare
Comunicarea între agenți
Comunicarea cu șefii ierarhici
Comunicarea cu reprezentanții beneficiarului
Comunicarea cu instituțiile cu atribuții în domeniu
Comunicarea cu publicul (vizitatori, clienți, trecători)

12. Drepturi și libertăți

Mai multe

Conform Capitolului II din Constituția României

Address

M. Eminescu nr.17
310086 - Arad
Romania


Contacts

Email: office.eured@gmail.com
Phone: +40 72 36 49 783
Site: www.eured.ro 

Links
Program

Luni - vineri
9,00 - 15,00