Examen - practică

Subiecte proba practică (cu bilețele)

1. Care este modul de acțiune al agentului în caz de pătrundere frauduloasă în obiectiv?
Când cineva vrea să intre sau a și intrat în obiectiv fără a avea acest drept.
Agentul îl somează să se oprească și să părăsească incinta. În cazul în care acesta refuză agentul va trebui să-l oprească (Oprirea se face prin utilizarea forței: tehnici de luptă, echipamentele de autoapărare din dotare, apel la alte persoane). Dacă agentul nu este în măsură să oprească pe făptuitor va anunța pentru sprijin dispeceratul, echipa de intervenție sau dacă este cazul va solicita intervenția poliției sau jandarmeriei (apel la 112).
Odată oprit agentul are obligația să anunțe Poliția și la sosirea acesteia să-l predea pe bază de P-V de predare.
Se completează în Registru de evenimente.

2. Care este modul de acțiune al agentului în caz de sustragere de bunuri.
Când o persoană sustrage bunuri din obiectiv (furt din magazin)
Agentul îl somează (trebuie să aibă motive justificate, suspiciuni întemeiate) și îi cere făptuitorului să-l însoțească pentru suspiciunea de sustragere de bunuri.
Se poate proceda la controlul corporal sau la controlul bagajelor. Dacă făptuitorul refuză să se conformeze de va utiliza forța.
Se anunță șefii ierarhici, reprezentantul cu securitatea din partea beneficiarului și pentru furt se cheamă poliția. Se predă poliției atât făptuitorul cât și bunurile sustrase pe bază de proces verbal de predare. 
Se menționează în registrul de evenimente.

3. Care este modul de acțiune al agentului în caz de violențe verbale sau fizice.
Când agentul este agresat sau când există în obiectiv un scandal între două sau mai multe persoane.
Se somează. Li se cere să înceteze. Dacă refuză se utilizează forța.
Dacă agentul nu este în măsură să împiedice violențele va face apel la echipele de intervenție sau la poliție. 

4. Care este modul de acțiune al agentului în caz de calamități (cutremure și inundații).
Păstrarea calmului
Se opresc sursele de pericol: gaze, curent etc
Evacuarea persoanelor.
Dacă sunt răniți se face trierea acestora sau se acordă primul ajutor.
Se salvează bunurile.
Se anunță salvarea, pompierii, beneficiarul, șefii ierarhici.
Agentul revine la postul de pază.

5. Care este modul de acțiune al agentului în caz de dezastre (incendii, explozii, avarii industriale)
-- la fel ca în caz de cutremur.

6. Care este modul de acțiune al agentului la un post de control acces - persoane, mijloace de transport.
Agentul verifică intrarea sau ieșirea autovehiculelor și a persoanelor.
Completează Registrul acces auto sau Registrul acces persoane. 
Dacă este cazul verifică marfa, sigiliile, eventualitatea că există bunuri nepermise ascunse.

7. Cum se realizează intervenția la declanșarea alarmei?
Alarma poate fi declanșată de agent, de alt agent, de senzori instalați, poate fi declanșată de dispecerat urmare a vizualizării camerelor de supraveghere.
Alarma trebuie verificată. Se verifică de agent dacă se află în obiectiv. Dacă nu există agenți în obiectiv se verifică de echipele de intervenție trimise în acest sens. Alarma poate fi reală sau falsă (când este declanșată accidental de defecțiuni ale senzorilor, de pătrunderea unor animale etc.)
Alarma trebuie oprită. Oprirea se realizează doar după gestionarea intervenției sau prin comunicarea unei alarme false.
În caz de intervenție comună a echipajelor de intervenție cu efective din poliție sau jandarmi, aceștia din urmă preiau conducerea operativă a intervenției.

8. Ce se înțelege prin consemnul general și consemnul particular al postului de pază?
Consemnul general reprezintă totalitatea obligațiilor, sarcinilor pe care le au agenții, indiferent de postul în care ăși desfășoară activitatea.
Consemnul particular reprezintă acele obligații sau sarcini care revin unui agent aflat într-un anumit post de pază care pot fi diferite de ale altui agent din alt post de pază.

9. Care este modul de utilizare a echipamentelor de auto-apărare din dotarea agentului (bastonul/tomfa, spray iritant lacrimogen)?
Echipamentele și în general utilizarea forței se justifică numai în caz de necesitate, numai dacă există un pericol pentru agent, pentru alte persoane aflate în obiectiv sau pentru bunurile din obiectiv.
Utilizarea mijloacelor din dotarea agentului nu este permisă împotriva femeilor vizibil însărcinate, împotriva copiilor, a vârstnicilor.
Nu se urmărește punerea în pericol a vieții și integrității persoanelor ci descurajarea acestora.
Tomfa/bastonul se folosește numai asupra acelor părți ale corpului care nu prezintă pericol. Nu este permisă aplicarea de loviri la nivelul gâtului, capului.
Spayul iritant nu se folosește în spații închise, în timp ce se urmărește un făptuitor sau când vântul bate înspre agent.

10. Cum se realizează controlul bagajelor și controlul corporal?
Controlul bagajelor
Dacă există motive temeinice, suspiciuni întemeiate.
Se somează persoana și se solicită acesteia însoțirea pentru realizarea controlului bagajelor. Se oprește și dacă refuză se utilizează forța. Se anunță poliția.
Dacă se conformează se însoțește într-o încăpere separată (nu se face controlul în public) corect iluminată. 
Controlul se realizează de 2 agenți și în prezența unui martor asistent.
I se solicită persoanei să golească conținutul bagajului. Dacă aceasta refuză se procedează la palparea bagajului și dacă se consideră oportun se golește conținutul bagajului pe o masă.
Se face un proces-verbal în care se consemnează toate bunurile din bagaj și se menționează bunurile nepermise (arme, substanțe interzise, bunuri sustrase etc.).
Se anunță conducerea beneficiarului și se anunță poliția. 
Se predă făptuitorul împreună cu bunurile nepermise poliției pe bază de proces-verbal de predare.
Se completează în Registrul de evenimente.
Controlul corporal
Se realizează asemănător controlului bagajelor.
Atenție, controlul corporal se realizează doar între persoane de același sex.
Se solicită persoanei să scoată din buzunare toate bunurile care se află în posesia sa.
Se solicită persoanei să se sprijine cu mâinile pe perete, cu picioarele depărtate. Al doilea agent se va poziționa astfel încât să descurajeze orice tentativă de atacare a agentului sau de fugă.
Controlul se realizează prin palpare a îmbrăcămintei - pe exterior.
Se predă poliției, se consemnează în P-V de predare, se fac mențiuni în Registrul de evenimente.

11. Ce înțelegeți prin somare, oprire?
Somarea se realizează de fiecare dată când agentul urmează se intre în contact cu alte persoane în vederea exercitării unor atribuții ale sale, în special când urmează să solicite imperativ o anumită conduită.
Se folosesc expresii de genul: ”opriți-vă, stați, sunt agentul ....(nume și prenume) ...... și vă solicit să ......(în funcție de situație și de urmează să se solicite persoanei)....”
Oprirea este strâns legată de somare. 
Dacă persoana refuză să se conformeze se va proceda la oprirea prin utilizarea forței, respectiv a tehnicilor de luptă și a echipamentelor de autoapărare din dotarea agentului.
Odată oprită persoana se va anunța de îndată poliția și se va proceda la predarea făptuitorului pe baza unui proces-verbal de predare.

12. Ce se înțelege prin legitimare și stabilirea identității?
Legitimarea se realizează cu scopul stabilirii identității.
Legitimarea constă în solicitarea unei persoane să prezinte un act de identitate (orice act care poate servi la identificarea acesteia).
Dacă persoană nu are acte asupra sa sau refuză să le prezinte se explică, dacă se poate, că se va solicita intervenția poliției care are inclusiv posibilitatea reținerii persoanei în vederea stabilirii identității.
Se pot adresa întrebări către alte persoane în vederea stabilirii identității unei persoane.

13. Cum se realizează predarea făptuitorului?
Predarea se realizează pe bază de proces-verbal de predare.
Predarea se face dacă persoana a săvârșit o infracțiune sau o contravenție care impune intervenția poliției.

14. Cine are drept de control asupra activității agentului de securitate?
Șefii ierarhici
Conducerea beneficiarului sau persoane desemnate de acesta
Poliția și jandarmeria.
Cu ocazia controlului aceste persoane vor face mențiuni în Registrul de control.

15. Care sunt asemănările și deosebirile dintre infracțiune și contravenție? 
Și infracțiunea și contravenția sunt fapte săvârșite cu vinovăție.
Infracțiunile sunt grave, sunt prevăzute în Codul penal sau în legi penale speciale, se pedepsesc cu închisoarea, se dispun de instanța de judecată în urma unui proces penal.
Contravențiile sunt mai puțin grave, sunt prevăzute în acte administrative diverse sau chiar și în legi, se pedepsesc cu amenda, se dispun de un agent constatator printr-un proces-verbal de sancționare.


16. Cum se realizează controlul vehiculelor?
- vezi punctul 6

17. Cum acționați în cazul unui început de incendiu?
- vezi punctul 5, respectiv 4.
- de menționat că fiind vorba de început de incendiu se poate ca acesta să fie stins direct de către agentul de securitate. Se va anunța beneficiarul în acest caz.

18. Care este modul de acțiune în cazul unui grup de persoane care provoacă distrugeri în obiectiv?
Fiind vorba de un grup de persoane se va apela la echipele de intervenție sau direct prin 112 la forțele de ordine (poliție sau jandarmerie).
Înainte de solicitarea intervenției se vor soma persoanele să se oprească.


Address

M. Eminescu nr.17
310086 - Arad
Romania


Contacts

Email: office.eured@gmail.com
Phone: +40 72 36 49 783
Site: www.eured.ro 

Links
Program

Luni - vineri
9,00 - 15,00