Agent de securitate

pentru examen

Pregătire pentru examen

Chestionare
O singură variantă de răspuns este corectă. Nu contează care este răspunsul cel mai lung ci care este răspunsul corect. Fiți atenți la întrebări!

1. Care este răspunsul greșit?

a) - Formele de pază sunt:
1. Paza cu unități de jandarmi - pentru obiective cu caracter militar, pentru instituții centrale, pentru obiective care implică asigurarea unui interes public național.
2. Paza cu efective ale poliției locale - pentru obiective de interes public la nivel local (sătesc, comunal, orășenesc sau municipal și județean).
3. Paza prin societăți specializate - pentru toate tipurile de obiective.
4. Paza proprie - paza organizată direct de către societăți. instituții și organizații (în cadrul cărora paza se asigură tot cu agenți atestați însă angajați direct prin contracte de muncă).
5. Paza persoanelor sau garda de corp - asigurată pentru persoane oficiale.

b) - Formele de pază sunt:
1. Paza cu unități de jandarmi - pentru obiective cu caracter militar, pentru instituții centrale, pentru obiective care implică asigurarea unui interes public național.
2. Paza cu efective ale poliției locale - pentru obiective de interes public la nivel local (sătesc, comunal, orășenesc sau municipal și județean).
3. Paza prin societăți specializate - pentru toate tipurile de obiective.
4. Paza proprie - paza organizată direct de către societăți. instituții și organizații (în cadrul cărora paza se asigură tot cu agenți atestați însă angajați direct prin contracte de muncă).

c) - Formele de pază sunt:
1. Paza rurală - paza organizată în mediul rural.
2. Paza obiectivelor publice de interes local sau național se asigură cu efective ale jandarmeriei sau ale poliției.
3. Paza prin societăți specializate - pentru toate tipurile de obiective.
4. Paza proprie - paza organizată direct de către societăți. instituții și organizații (în cadrul cărora paza se asigură tot cu agenți atestați însă angajați direct prin contracte de muncă).

2. Care este răspunsul greșit?

a) - Categoriile de servicii ce pot fi derulate de societățile de pază sunt:
1. Paza bunurilor, valorilor și a proprietății
2. Paza persoanelor sau garda de corp.
3. Transport valori.

b) - Categoriile de servicii ce pot fi derulate de societățile de pază sunt:
1. Paza bunurilor, valorilor și a proprietății și servicii de consultanță în domeniu.
2. Paza persoanelor pe timpul nopții și servicii de consultanță în domeniu.
3. Transport valori și servicii de consultanță în domeniu.

c) - Categoriile de servicii ce pot fi derulate de societățile de pază sunt:
1. Servicii de consultanță în domeniu securității
2. Paza bunurilor și valorilor.
3 Garda de corp și transportul de valori.

3. Care este răspunsul corect?

Cine are dreptul să facă mențiuni în registrul de control?
a) - Poliția
b) - Jandarmeria
c) - Persoana delegată pe probleme de securitate din partea societății beneficiare
d) - Șefii ierarhici din cadrul firmei de pază
e) - Șeful de tură
f) - Clienții nemulțumiți ai firmei beneficiare

4. Care elemente nu fac parte din dotarea agentului de securitate?

a) - Binoclul
b) - Stația de emisie recepție
c) - Cagula
d) - Dispozitivul cu electroșocuri
e) - Cătușele
f) - Lanterna

5. La ce capitol din prezentul suport găsiți detalii privind mijloacele de securitate mecano-fizice?

a) - Capitolul VI
b) - Capitolul IX
c) - Capitolul II
d) - Capitolul VII

6. Care este enunțul corect?

a) - Subsistemele electronice de securitate sunt:
1. De acces
2. De supraveghere
3. De alarmă

b) - Subsistemele electronice de securitate sunt:
1. De alarmă
2. De acces
3. De televiziune cu circuit închis

c) - Subsistemele electronice de securitate sunt:
1. Subsistemul de intervenție
2. Dispeceratul
3. Senzorii de alarmă la incendiu

7. Care este enunțul corect?
Prima etapă ce trebuie asigurată de agentul de securitate în caz de incendiu este:

a) - Somarea

b) - Păstrarea calmului

c) - Triajul victimelor și acordarea primului ajutor

d) - Anunțarea pompierilor

e) - Evacuarea

8. Care este răspunsul corect?
Care sunt rubricile din registrul de acces auto care nu se regăsesc în registrul de acces persoane?

a) - Aviz însoțire marfă, număr înmatriculare și data intrării.
b) - Numele și prenumele conducătorului auto, data și ora ieșirii și avizul de însoțire al mărfii.
c) - Numărul de înmatriculare și avizul de însoțire al mărfii.

9. Care este răspunsul greșit?

a) - Raportul de eveniment se întocmește la predarea primirea postului
b) - Raportul de eveniment se întocmește în cazul surprinderii în flagrant a unui infractor.
c) - Raportul de eveniment se completează de agenții de poliției sosiți la fața locului pentru predarea făptuitorului.

10. Care este răspunsul corect?

a) - Etapele controlului corporal sunt.
Somarea
Invitarea persoanei într-o cameră separată, luminată
Se realizează de preferat de 2 agenți - pentru a se evita agresarea agentului
Se realizează în prezența unui martor asistent (persoană disponibilă din apropiere)
Se solicită persoanei golirea bunurilor deținute asupra sa
Persoane se poziționează cu fața spre perete, înclinată în față, cu greutatea proptită pe mâini și cu picioarele depărtate. Controlul corporal se realizează prin palpare.
Se face o inventariere a tuturor bunurilor găsite asupra persoanei cu menționarea celor interzise.
Se anunță poliția dacă este cazul.
Se comunică evenimentul delegatului din partea obiectivului, șefilor ierarhici.

a) - Etapele controlului corporal sunt.
Somarea
Invitarea persoanei într-o cameră separată, luminată
Se realizează de preferat de 2 agenți - pentru a se evita agresarea agentului
Se realizează numai de către persoane de același sex
Se solicită persoanei golirea bunurilor deținute asupra sa
Persoane se poziționează cu fața spre perete, înclinată în față, cu greutatea proptită pe mâini și cu picioarele depărtate. Controlul corporal se realizează prin palpare.
Se face o inventariere a tuturor bunurilor găsite asupra persoanei cu menționarea celor interzise.
Se anunță poliția dacă este cazul.
Se comunică evenimentul delegatului din partea obiectivului, șefilor ierarhici.

a) - Etapele controlului corporal sunt.
Somarea
Invitarea persoanei într-o cameră separată, luminată
Se realizează de preferat de 2 agenți - pentru a se evita agresarea agentului și în prezența unui martor asistent
Se realizează numai de către persoane de același sex
Se solicită persoanei golirea bunurilor deținute asupra sa
Persoane se poziționează cu fața spre perete, înclinată în față, cu greutatea proptită pe mâini și cu picioarele depărtate. Controlul corporal se realizează prin palpare.
Se face o inventariere a tuturor bunurilor găsite asupra persoanei cu menționarea celor interzise.
Se anunță poliția dacă este cazul.
Se comunică evenimentul delegatului din partea obiectivului, șefilor ierarhici.

11. Care este răspunsul greșit?
Atributele dreptului de proprietate sunt:

a) - Posesia, utilizarea și vânzarea.
b) - Folosința, utilizarea și disjuncția
c) - Dispoziția, folosința și posesia

12. Care este răspunsul incorect?
Cum se realizează imobilizarea făptuitorului?

a) - 

b) - 

c) - 

13. Care este răspunsul greșit?
Aveți voie să derulați activitatea de portar dacă ați început un curs de agent de securitate dar încă nu l-ați finalizat:

a) - Nu. Activitatea de portar nu se poate derula de persoane neatestate.
b) - Da, dar numai pentru 3 luni.
c) - Da, portarii nu au nevoie de atestat profesional de agent de securitate.

14. Care este răspunsul greșit?
Pierderea atestatului profesional de agent de securitate poate să apară în următoarele cazuri:

a) - Este condamnat printr-o hotărâre definitivă pentru o infracțiune cu intenție.

b) - Este condamnat printr-o hotărâre definitivă pentru o infracțiune din culpă cu prevedere..

c) - A fost sancționat contravențional de 2 ori în ultimele 6 luni.

I. Noțiuni generale

1. Paza cu unități de jandarmi - pentru obiective cu caracter militar, pentru instituții centrale, pentru obiective care implică asigurarea unui interes public național.
2. Paza cu efective ale poliției locale - pentru obiective de interes public la nivel local (sătesc, comunal, orășenesc sau municipal și județean).
3. Paza prin societăți specializate - pentru toate tipurile de obiective.
4. Paza proprie - paza organizată direct de către societăți. instituții și organizații (în cadrul cărora paza se asigură tot cu agenți atestați însă angajați direct prin contracte de muncă).
5. Paza în mediul rural/comunală - asigurată de autorități publice la nivel de sat, comună.

1. 18 ani împliniți - să aibe capacitate deplină de exercițiu.
2. Cetățean român sau al unei țeri din UE
3. Apt medical - evaluarea stării generale de sănătate și evaluarea psihologică.
4. Cazier judiciar fără infracțiuni intenționate. Infracțiunile din culpă sunt irelevante din perspectiva L.333/2003
5 Atestat - după absolvirea unui curs autorizat și acreditat.

Postul de pază este locul unde ăși desfășoară activitatea agentul de pază.
Posturile pot să fie foarte diferite unul de altul chiar și în interiorul aceluiași obiectiv.
Activitatea agentului de pază este și ea diferită, de la un agent la altul, în funcție de postul pe care-l are în primire.
Obligațiile agentului de securitate specifice unui post de pază anume reprezintă consemnul particular al postului.
Feluri de posturi (nedefinite, nelimitate):
- posturi fixe
- posturi mobile

Consemnul general se referă la sarcinile, obligațiile ordinele pe care trebuie să le respecte un agent de securtitate, în general, independent de un post sau altul de pază.
Consemnul particular se referă strict la sarcinile, obligațiile, ordinele pe care trebuie să le respecte un agent legate de un anumit post de pază. Unui post de pază în revin o serie de sarcini specifice care pot să nu se regăsească la un alt post de pază, chiar din cadrul aceluiași obiectiv.

Sistemul de securitate reprezintă totalitatea mjloacelor materiale și umane care concură la securitatea unui obiectiv.

1. Paza bunurilor, valorilor și a proprietății și servicii de consultanță în domeniu.
2. Paza persoanelor sau garda de corp și servicii de consultanță în domeniu.
3. Transport valori și servicii de consultanță în domeniu.

II. Dotarea și mijloacele tehnice de securitate

Uniforma - se asigură de angajator.
Însemne: pe spate și coifură: doar denumirea societății de pază și sintegma ”pază” sau ”security”.
Ecusonul: Numele și prenumele agentului, Denumirea societății de pază, sintagma ”Pază” sau ”Security” și un Număr de identificare.
Mijloace de autoapărare:
- bastonul sau tomfa;
- Spray cu substanțe iritant lacrimogene;
- dispozitiv cu electroșocuri;
!! NU sunt permise: (cătușe, cagula)
Mijloace de comunicare
- telefon
- stații de emisie-recepție (mod de utilizare)
Alte echipamente:
- lanternă;
- fluier;
- carnețel notițe

Este un sistem în sine și implică mijloace umane și materiale.
Trebuie văzut ca fiind o încăpere în care sunt mai posturi de dispeceri care monitorizează niște ecrane aflate în conexiune cu obiectivele în care sunt instalați senzori, camere etc. Dispecerul dacă observă declanșarea unei alarme declanșează un set de măsuri specifice. Alarma păoate fi declanșată automatizat de unul din senzorii instalați, de evenimentele observate de dispeceri pe camerele de monitorizare sau la sesizarea de către agenții care-și desfășoară activitatea în obiectgivele înscrise în sistem. Mijloacele specifice de reacție implică sesizarea echipajelor de intervenție sau chiar a poliției sau jandarmeriei care se deplasează la fața locului pentru soluționarea situațiilor care au declanșat alarma.

Cele 3 subsisteme electronice:
- de alarmare
- de control acces
- de televiziune cu circuit închis

Zăvoare, yale, încuietori, dulapuri metalice, seifuri, gratii, zăbrele, ferestre, folii antiefracție, garduri etc.

Dotarea postului de pază poate cuprinde:
Mobilier minimal (masă, scaun)
- Dulap metalic pentru documente
- Dulap, vestiar pentru uniformă și pentru mijloacele din dotare
Facilități
- lumină
- încălzire

Subsistemulde alarmare se compune din 3 elemente:
1. senzori declanșatori.
2. dispozitive octo-acustice
3. centrală de reglare și parametrare a elementelor componente precum și conectarea eventulă a acestora de subsistemul de control acces și de cel de televiziune cu circuit închis.

1. camere video
2. dispozitive ce asigră monitorizarea: telefon, calculatoare, ecrane.
3. Centrală pentru reglarea/parametrarea camerelor precum și pentru stocarea fișierelor video și de sunet.

Un ansamblu de dispozitive interconectate care permit controlul accesului și evidența acestuia. Exemplu cel mai cunoscut îl reprezintă sistemele de interfonie montate la accesul în locuințele multifamiliale.

Poți vorbi doar dacă ții butonul apăsat. Cât timp tu ții butonul apăpsat ești singurul care poate vorbi, nimeni nu te poate întrerupe. La finalizarea mesajului se folosește termenul ”terminat” (cuvântul care anunță pe ceilalți că pot să apese pe butonul de vorbire și să transmită mesaje) după care se eliberează butonul de vorbire. Din cest moment oricine este conectat (primul) poate, prin apăsarea butonului să transmită la rândul lui un mesaj.

III. Documentele specifice activității de pază

Persoanele cu atribuții de control:
- șefii ierarhici din cadrul firmei de pază;
- responsabilii cu activitatea de pază din cadrul firmei beneficiare;
- poliția
Cu ocazia controlului activității agentului persoanele mai sus menționate fac mențiuni în registrul de control privind realizarea controlului și cu privire la aspectele constatate.

Nume, prenume
Act identitate
Data și ora sosirii
Data și ora plecării
Destinația
Observații

Nume, prenume
Act identitate
Număr înmatriculare
Data și ora sosirii
Data și ora plecării
Destinația
Aviz însoțire a mărfii

Numele și prenumele agentului
Data și ora
Locul
Persoana implicată
Fapta (descriere)
Măsurile luate

IV. Drepturile și obligațiile agentului

Predarea primirea postului reprezintă etapa de începere, respectiv de finalizare a turei agentului. Un agent intră în serviciu și-l înlocuiește altul care părăsește serviciul. Este evident că agentul care intră în post trebuie să se părezinte la timp, să aibă echipamentul și mijloace necesare, să fie în deplină stare de a-și prelua sarcinile etc. În caz de întârziere agentul care urmează să fie schimbat, nu-și poate părăsi postul și este nevoit să-și prelungească schimbul peste programul prevăzut.
Predarea-primirea postului constă în descrierea de către agentul care este înlocuit a evenimentelor, particularităților apărute în schimbul său, atrage atenția agentului care vine să preia schimbul asupra unor aspecte considerate importante. Această predare-primire a postului este însoâită de completarea procesului verbal de predare-primire a postului/ a registrului de procese-verbale de predare-primire, care se semnează de ambii agenți (cel înlocuit și cel care vine să-și preia serviciul).

În timpul serviciului agentul are obigații legate de îndeplinirea sarcinilor sale astfel cum sunt acestea indicate prin consemnul general și particular al postului pecum și să execute dispozițiile trasate de superiorări săi ierarhici.

Activitatea agentului se va realiza cu seriozitate, cu atenție și vigilență astfel încâi să se participe în mod efectiv și corect la paza bunurilor și a valorilor din obiectiv.

1. Delegați, responsabili cu paza din cadrul firmei beneficiare;
2. Șefii ierarhici din cadrul fiormei specializate de pază;
3. Poliția.

Cu ocazia controlului activității agenților persoanele cu atribuții specifice vor face mențiuni privind efectuarea controlului, precum și cu privire la aspectele constatate în registrul de control.

1. Părțile dintr-un contract de muncă: Datele de identificare ale abgajatorului pe de o parte și ale angajatului pe de altă parte.
2. Obiectul contractului de muncă: În cazul activității agenților de pază obiectul contractului constă în desfășurarea de activități specifice agenților de pază.
3. Drepturile și obligațiile părților.
4. Data contractului. Data la care se semnează contractul și eventual data de la care contractul intră în vigoare.
5. Perioada de derulare a contractului. Contractele pot fi pe perioadă nedeterminată, nelimitată sau pe o perioadă limitată, caz în care se trece în mod expres data începerii contractuui și data încetării acestuia.
6. Semnăturile părților. Sunt deasemenea obligatorii - fără ele contractul este nul.

!!! Un contract de muncă se redactează în original într-un număr suficient de exemplare astfel încât unul să se înmâneze angajatului.

3. Drepturile și obligațiile părților. Este de menționat că drepturile unei părți reprezintă obligații pentru cealaltă și invers.

Drepturile angajatului:
- salariul
- sporuri, tichete de masă dacă este cazul
- durata/norma de muncă
- orele suplimentare
- asigurări facultative (cele obligatorii nu pot fi negociate sub minimul legal)
- zile de lucru săptămânal
- zile concediu odihnă
- pauze
- asigurarea echipamentului și a mijloacelor din dotare
- dreptul de acces la formare și instruire
- alte drepturi
Obligațiile angajatului
- cele specifice activității agentului cu referire la consemnul general și particular
- punctualitatea
- loialitatea față de angajator și față de societatea beneficiară
- seriozitate,
- conduită demnă
- etc.

În cadrul pazei prin firme specializate agentul este angajat al societății de pază și ăși desfășoară activitatea în cadrul unui obiectiv deținut sau admnistrat de către o altă societate, numită societate beneficiară cu care firma de pază are un contract de prestări servicii.
În cazul pazei proprii, agenții sunt angajați direct de firma care deține sau administrează obiectivul pe baza unui contract de muncă.
În ambele variante agenții trebuie să fie atestați.

V. Activitatea agentului

Bună ziua, sunt agent de securitate ...(numele și prenumele agentului) vă somez/invit să ...(încetați imediat ...., să mă însoțiți, ... să vă legitimați) pentru: .... realizarea controlului corporal, al bagajelor deoarece .........
somarea precedă orice activitate a agentului din categoria Mod de acțiune în diverse situații.
Somarea este necesară deoarece există posibilitatea ca subiectul să se conformeze voluntar și astfel orice procedură de intervenție care implică utilizarea forței devine nejustificată sau chiar abuzivă.

Oprirea se realizează prin somare. În caz de neconformare se procedează la utilizarea tehnicilor de luptă, a mijloacelor de auto-apărare din dotarea agentului sau se face apel la alte persoane.
De îndată după imobilizarea unei persoane se anunță poliția. Agenții de pază nu au dreptul să ia măsura reținerii în sensul codului de procedură penală și astfel reținerea fără anunțarea poliției reprezintă un abuz în serviciu și sechestrare de persoane.

Stabilirea identității se realizează prin legitimare, printr-un act de identitate. Dacă persoana nu are acte de identitate sau refuză să le prezinte se comunică clar și ferm că imposibilitatea identificării vă obligă să solicitați intervenția poliției. Identifcarea unei persoane se poate realiza și prin solicitarea de informații de la alte persoane.

Somarea
Invitarea persoanei într-o cameră separată, luminată
Se realizează de preferat de 2 agenți - pentru a se evita agresarea agentului 
În prezența unui martor asistent (persoană disponibilă din apropiere)
Se solicită persoanei golirea bagajului pe o masă
Se face o inventariere a tuturor bunurilor găsite asupra persoanei cu menționarea celor interzise.
Se anunță poliția dacă este cazul.
Se comunică evenimentul delegatului din partea obiectivului, șefilor ierarhici.

Somarea
Invitarea persoanei într-o cameră separată, luminată
Se realizează de preferat de 2 agenți - pentru a se evita agresarea agentului
În prezența unui martor asistent (persoană disponibilă din apropiere)
Se realizează numai de către persoane de același sex
Se solicită persoanei golirea bunurilor deținute asupra sa
Persoane se poziționează cu fața spre perete, înclinată în față, cu greutatea proptită pe mâini și cu picioarele depărtate. Controlul corporal se realizează prin palpare.
Se face o inventariere a tuturor bunurilor găsite asupra persoanei cu menționarea celor interzise.
Se anunță poliția dacă este cazul.
Se comunică evenimentul delegatului din partea obiectivului, șefilor ierarhici.

Ori de câte ori activitatea agentului implică reținerea unei persoane pentru săvârșirea unei fapte penale sau a unei abateri contravenționale se anunță poliția și se predau făptuitorii.
Predarea făptuitorilor se face în baza unui proces-verbal de predare a acestora care se semnează de agentul de securitate și lucrătorii din cadrul poliției care preiau persoana.

VI. Mod de acțiune în diverse situații

Scandal, încăierare, injurii, deranjarea liniștii și ordinii etc.
Somarea făptuitorului pentru oprirea din activitatea necorespunzătoare. Dacă nu se conformează se oprește , se legitimează, se anunță cei interesați și cu atribuții, se cheamă poliția și se predă acestuia.

Când una sau mai multe persoane încearcă să forțeze intrarea în obiectiv, fie intrarea făptutorului fi intrarea cu obiecte, substanțe interzise.
Se somează, se oprește, se legitimează, se anunță poliția dacă e cazul, se predă acesteia.

Se somează, se oprește, se face control corporal sau controlul bagajelor, se anunță poliția și se predă acesteia.

Greva, revolta.
Se face apel la calm, se caută să se câștige timp, se anunță persoanele cu atribuții în domeniul securității (reprezentantul societății beneficiare, poliția, jandarmeria). Se anunță poliția sau jandarmeria dacă există pericolul escaladării conflicului.

VII. Mod de acțiune în caz de calamități și dezastre

Cutremur
În prima fază , de loa declanșarea și până la încetarea cutremurului, nimeni nu poat interveni. Astfel agentul va căuta să se protejeze.
Se păstrează calmul. Se evacuează persoanele aflate în obiectiv.
Se face triajul victimelor și se acordă primul ajutor.
În tot act timp se anunță, în funcție de consecințele cutremurului, salvarea, pompierii, societatea beneficiară și societatea de pază,
Se revine la post pentru preîntâmpinarea apariției unor situații diverse.

Inundații
Spre deosebire de cutremuri inundațiile nu apar pe neașteptate.
Agenții se vor îngriji cu protejarea obiectivului prin baraje.
Se vor asigura funcționarea sau întreruperea furnizării curentului, a gazului etc.
Se vor evacua, cu prioritate, bunurile de valoare apoi celelalte bunuri, pentru diminuarea consecințelor inundației.

1. Păstrarea calmului
2. Măsuri directe de stopare (dacă este posibil)
3. Anunțarea factorilor interesați/cu atribuții
4. Evacuarea persoanelor
5. Triajul victimelor - primul ajutor
6. evacuarea bunurilor (în funcție de posibilități, riscuri și de importanță/valoare)
7. Revenirea în post

VIII. Dispeceratul

Alarmarea - declanșare senzor, sesizare, monitorizare dispecer, anunț agent.
Mobilizarea intervenției pentru deplasare la fața locului, verificarea alarmei, măsuri de securizare după caz
Încheierea alarmei

Alarma poate fi declanșată de:
1. senzori
2. alți agenți
3. monitorizarea prin intermediul ecranelor de monitorizare
4. sesizări ale unor terți

Monitorizare 
Coordonmare intervenții

IX. Dreptul de proprietate

Definiția
Atributele 
Clasificarea

X. Infracțiunea și contravenția

Telefon
Stație de emisie-recepție

Uniforma - se asigură de angajator.
Însemne: pe spate și coifură: doar denumirea societății de pază și sintegma ”pază” sau ”security”.
Ecusonul: Numele și prenumele agentului, Denumirea societății de pază, sintagma ”Pază” sau ”Security” și un Număr de identificare.
Mijloace de autoapărare:
- bastonul sau tomfa;
- Spray cu substanțe iritant lacrimogene;
- dispozitiv cu electroșocuri;
!! NU sunt permise: (cătușe, cagula)
Mijloace de comunicare
- telefon
- stații de emisie-recepție (mod de utilizare)
Alte echipamente:
- lanternă;
- fluier;
- carnețel notițe

XI. Comunicarea agentului

Comunicarea este deopotrivă importantă și simplă. Simplitatea vine înțelegerea motivațiilor celor implicați fie că sunt persoane din conducerea firmei beneficiare, angajați sau clienți ai acestia, fie că este vorba de șefii ierarhici din firma de pază, agenți de poliție sau simpli vizitatori, trecători.
Comunicarea se face cu utilizarea prezentării și prin propoziții clare, scurte rostite pe un ton ferm însă cu politețe și fără agresivitate.
De cele mai multe ori corecta comunicare duce la atenuarea sau chiar la eliminarea situațiilor tensionate, conflictuale. 

Pornirea stației permite doar ascultarea.
Pentru vorbire este necesară apăsarea butonului. La finalizarea convorbirii se utilizează expresia ”terminat” pentru anunțarea celorlalți că este rândul lor să apese butonul de vorbire.

XII. Drepturile și libertățile individuale

Ideea este de enumerare a cât mai multe dintre drepturile individuale pevăzute în constituție la articolele: 22 - 53.

Address

M. Eminescu nr.17
310086 - Arad
Romania


Contacts

Email: office.eured@gmail.com
Phone: +40 72 36 49 783
Site: www.eured.ro 

Links
Program

Luni - vineri
9,00 - 15,00