MOBIRISE BUILDER

Dreptul de proprietate

Definiție

Dreptul de proprietate este acel drept care conferă titularului atributele de posesie, folosință și dispoziție.

Atributele dreptului de proprietate

Posesia
Folosința
Dispoziția

Clasificare

Proprietatea publică și privată

Bunurile

Mobile și imobile

Mijloace de probă

Drepturile reale se transferă de la un titular la altul:
- la imobile - prin act autentic
- la mobile prin remitere, contract

Întrebări

Definiția
Atributele 
Clasificarea

Address

M. Eminescu nr.17
310086 - Arad
Romania


Contacts

Email: office.eured@gmail.com
Phone: +40 72 36 49 783
Site: www.eured.ro 

Links
Program

Luni - vineri
9,00 - 15,00