AGENT DE SECURITATE

Documentele specifice activității de pază

Procese-verbale, registre, rapoarte

Pentru simplitate sunt porezentate doar cele mai importante documente și care trebuie să se regăsească în posturile de pază.

Registrul și model de proces-verbal de predare-primire a postului

Registrul de acces auto

Registrul de acces al persoanelor

Registru de control

Rsport de eveniment

Întrebări

Persoanele cu atribuții de control:
- șefii ierarhici din cadrul firmei de pază;
- responsabilii cu activitatea de pază din cadrul firmei beneficiare;
- poliția
Cu ocazia controlului activității agentului persoanele mai sus menționate fac mențiuni în registrul de control privind realizarea controlului și cu privire la aspectele constatate.

vezi imaginea corespunzătoare.

Address

M. Eminescu nr.17
310086 - Arad
Romania


Contacts

Email: office.eured@gmail.com
Phone: +40 72 36 49 783
Site: www.eured.ro 

Links
Program

Luni - vineri
9,00 - 15,00