AGENT DE SECURITATE

Drepturile și obligațiile agentului de securitate

I. Drepturi și obligații la predarea-primirea postului și în timpul serviciului

Predarea primirea postului reprezintă etapa de începere, respectiv de finalizare a turei agentului. Un agent intră în serviciu și-l înlocuiește altul care părăsește serviciul. Este evident că agentul care intră în post trebuie să se părezinte la timp, să aibă echipamentul și mijloace necesare, să fie în deplină stare de a-și prelua sarcinile etc. În caz de întârziere agentul care urmează să fie schimbat, nu-și poate părăsi postul și este nevoit să-și prelungească schimbul peste programul prevăzut. 
Predarea-primirea postului constă în descrierea de către agentul care este înlocuit a evenimentelor, particularităților apărute în schimbul său, atrage atenția agentului care vine să preia schimbul asupra unor aspecte considerate importante. Această predare-primire a postului este însoâită de completarea procesului verbal de predare-primire a postului/ a registrului de procese-verbale de predare-primire, care se semnează de ambii agenți (cel înlocuit și cel care vine să-și preia serviciul).

În timpul serviciului agentul are obigații legate de îndeplinirea sarcinilor sale astfel cum sunt acestea indicate prin consemnul general și particular al postului pecum și să execute dispozițiile trasate de superiorări săi ierarhici.

Activitatea agentului se va realiza cu seriozitate, cu atenție și vigilență astfel încâi să se participe în mod efectiv și corect la paza bunurilor și a valorilor din obiectiv.

II. Consemnul general și particular al postului

1. Consemnul general al postului reprezintă suma obligațiilor pe care le are de îndeplinit agentul indiferent care este pozul în care-și desfășoară activitatea.
2. Consemnul particular se referă la acele sarcini, obligații care revin agentului și care sunt specifice postului pe care acesta îl ocupă.


III. Drepturi și obligații derivate din contractul de muncă

1. Părțile dintr-un contract de muncă: Datele de identificare ale abgajatorului pe de o parte și ale angajatului pe de altă parte.
2. Obiectul contractului de muncă: În cazul activității agenților de pază obiectul contractului constă în desfășurarea de activități specifice agenților de pază.
3. Drepturile și obligațiile părților. 
4. Data contractului. Data la care se semnează contractul și eventual data de la care contractul intră în vigoare.
5. Perioada de derulare a contractului. Contractele pot fi pe perioadă nedeterminată, nelimitată sau pe o perioadă limitată, caz în care se trece în mod expres data începerii contractuui și data încetării acestuia.
6. Semnăturile părților. Sunt deasemenea obligatorii - fără ele contractul este nul.

!!! Un contract de muncă se redactează în original într-un număr suficient de exemplare astfel încât unul să se înmâneze angajatului.

3. Drepturile și obligațiile părților. Este de menționat că drepturile unei părți reprezintă obligații pentru cealaltă și invers.

Drepturile angajatului:
- salariul
- sporuri, tichete de masă dacă este cazul
- durata/norma de muncă
- orele suplimentare
- asigurări facultative (cele obligatorii nu pot fi negociate sub minimul legal)
- zile de lucru săptămânal
- zile concediu odihnă
- pauze
- asigurarea echipamentului și a mijloacelor din dotare
- dreptul de acces la formare și instruire
- alte drepturi
Obligațiile angajatului
- cele specifice activității agentului cu referire la consemnul general și particular
- punctualitatea
- loialitatea față de angajator și față de societatea beneficiară
- seriozitate, 
- conduită demnă
- etc.

IV. Controlul activității agentului de securitate

Activitatea agentului de securitate poate fi verificată de către:
1. reprezentantul sau responsabilul societății beneficiare;
2. șefii ierarhici din cadrul societății la care este angajat agentul de securitate.
3. poliția

Cu ocazia efectuării controlului persoanele eprezentând organizațiile de mai sus sunt obligate să consemneze cele constatate în registrul de control.

Urmae a celor constatate în cadrul activităților de control ale poliției se pot aplica sancțiuni pentru agent, pentru societatea de pază sau pentru firma beneficiară.
Agenților li se poate retrage atestatul dacă:
- cumulează în termen de 6 luni 2 sancțiuni contravențiale legate de deranjarea ordinii și liniștii publice și de abateri în legătură cu serviciul de pază.
- săvârșesc o infracțune intenționată.

Întrebări

Predarea primirea postului reprezintă etapa de începere, respectiv de finalizare a turei agentului. Un agent intră în serviciu și-l înlocuiește altul care părăsește serviciul. Este evident că agentul care intră în post trebuie să se părezinte la timp, să aibă echipamentul și mijloace necesare, să fie în deplină stare de a-și prelua sarcinile etc. În caz de întârziere agentul care urmează să fie schimbat, nu-și poate părăsi postul și este nevoit să-și prelungească schimbul peste programul prevăzut.
Predarea-primirea postului constă în descrierea de către agentul care este înlocuit a evenimentelor, particularităților apărute în schimbul său, atrage atenția agentului care vine să preia schimbul asupra unor aspecte considerate importante. Această predare-primire a postului este însoâită de completarea procesului verbal de predare-primire a postului/ a registrului de procese-verbale de predare-primire, care se semnează de ambii agenți (cel înlocuit și cel care vine să-și preia serviciul).

În timpul serviciului agentul are obigații legate de îndeplinirea sarcinilor sale astfel cum sunt acestea indicate prin consemnul general și particular al postului pecum și să execute dispozițiile trasate de superiorări săi ierarhici.

Activitatea agentului se va realiza cu seriozitate, cu atenție și vigilență astfel încâi să se participe în mod efectiv și corect la paza bunurilor și a valorilor din obiectiv.

1. Delegați, responsabili cu paza din cadrul firmei beneficiare;
2. Șefii ierarhici din cadrul fiormei specializate de pază;
3. Poliția.

Cu ocazia controlului activității agenților persoanele cu atribuții specifice vor face mențiuni privind efectuarea controlului, precum și cu privire la aspectele constatate în registrul de control.

1. Părțile dintr-un contract de muncă: Datele de identificare ale abgajatorului pe de o parte și ale angajatului pe de altă parte.
2. Obiectul contractului de muncă: În cazul activității agenților de pază obiectul contractului constă în desfășurarea de activități specifice agenților de pază.
3. Drepturile și obligațiile părților.
4. Data contractului. Data la care se semnează contractul și eventual data de la care contractul intră în vigoare.
5. Perioada de derulare a contractului. Contractele pot fi pe perioadă nedeterminată, nelimitată sau pe o perioadă limitată, caz în care se trece în mod expres data începerii contractuui și data încetării acestuia.
6. Semnăturile părților. Sunt deasemenea obligatorii - fără ele contractul este nul.

!!! Un contract de muncă se redactează în original într-un număr suficient de exemplare astfel încât unul să se înmâneze angajatului.

3. Drepturile și obligațiile părților. Este de menționat că drepturile unei părți reprezintă obligații pentru cealaltă și invers.

Drepturile angajatului:
- salariul
- sporuri, tichete de masă dacă este cazul
- durata/norma de muncă
- orele suplimentare
- asigurări facultative (cele obligatorii nu pot fi negociate sub minimul legal)
- zile de lucru săptămânal
- zile concediu odihnă
- pauze
- asigurarea echipamentului și a mijloacelor din dotare
- dreptul de acces la formare și instruire
- alte drepturi
Obligațiile angajatului
- cele specifice activității agentului cu referire la consemnul general și particular
- punctualitatea
- loialitatea față de angajator și față de societatea beneficiară
- seriozitate,
- conduită demnă
- etc.

În cadrul pazei prin firme specializate agentul este angajat al societății de pază și ăși desfășoară activitatea în cadrul unui obiectiv deținut sau admnistrat de către o altă societate, numită societate beneficiară cu care firma de pază are un contract de prestări servicii.
În cazul pazei proprii, agenții sunt angajați direct de firma care deține sau administrează obiectivul pe baza unui contract de muncă.
În ambele variante agenții trebuie să fie atestați.

Address

M. Eminescu nr.17
310086 - Arad
Romania


Contacts

Email: office.eured@gmail.com
Phone: +40 72 36 49 783
Site: www.eured.ro 

Links
Program

Luni - vineri
9,00 - 15,00