Agent de securitate

Activitatea agentului de securitate

Somarea, oprirea, legitimarea și stabilirea identității

Somarea
Somarea persoanelor -este o masura preventiva si consta într-o interventie energica si imediata a agentului, având ca principal scop întreruperea savârsirii unor fapte antisociale ori împiedicarea începerii unor astfel de actiuni.
- se executa cu voce tare, ferma, autoritara, cu cuvinte scurte;
- se executa de la o distanta corespunzatoare fata de cel somat în asa fel de a fi posibila evitarea unui atac, rezistenta fizica sau fuga persoanei dar, si posibilitatea folosirii mijloacelor din dotare, când situatia ar impune acest lucra;
Oprirea
Oprirea consta în întreruperea deplasarii sau activitatii unei persoane suspecte care la un moment dat a agresat fizic sau verbal agentul de paza, de a ramâne pe loc, la dispozitia agentului de paza si de a nu se îndeparta din fata acestuia pâna la lamurirea situatiei care a impus masura opririi.
Oprirea este de scurta durata si se ia numai în scopul îndeplinirii sarcinilor de serviciu. Ea dureaza numai atât cât este necesar pentru a rezolva situatia care a impus interventia.
Reguli de respectat cu ocazia opririi
- previne persoana despre intentia de oprire de la o distanta suficienta pentru a preveni un atac, prin formula de salut corespunzatoare timpului (buna seara, dimineata, ziua) si solicitarea de a se opri. Nu se folosesc expresii imperative, jignitoare, arogante si nici formule ca: ,.mai acela de acolo, hei cel cu sacosa", Se evita prinderea persoanei cu mâna, din spate, lateral, sau din fata, de bagaje, de îmbracaminte si oprirea brusca a agentului în fata persoanei. Persoana poate fi avertizata de oprire prin semnal cu fluierul;
- dupa oprire se prezinta cu formula: „Sunt agent de securitate,..............., din societatea de paza........va rog sa…........." În caz de solicitare a legitimatiei prezinta si legitimatia;
- pastreaza fata de cel oprit, o distanta de 2-3 pasi;
- supravegheaza tot timpul persoana oprita dând atentie reactiilor acesteia, miscarile ce le face, mimica, si atitudinea adoptata;
- explica persoanei cu tact, politicos, convingator si ferm, sa ramâna pe loc pâna ia lamurirea sau rezolvarea situatiei ivite.
Legitimarea
Este o masura prin care se solicita si verifica actele de identitate ale persoanelor agresoare pentru a i se cunoaste datele de starea civila, cetatenia, domiciliul (resedinta) si alte date necesare identificarii individuale si se face pe baza de buletin de identitate sau carte de identitate, adeverinta de identitate, dovada provizorie de legitimare, pasaport etc.
Stabilirea identității
În lipsa documentelor speciale de identitate, se verifica alte documente prevazute cu fotografie, cum sunt: legitimatia de serviciu, permisul de conducere auto, permisul de portarma, livretul militar, diplome de studii si altele;
Daca nici aceste documente nu se gasesc se trece la stabilirea identitatii prin obtinerea de relatii de la cel în cauza coroborate cu datele obtinute de la diversi cetateni care îl cunosc pe cel legitimat;
În situatia când nu avem date suficiente în acest caz, se va apela la sprijinul organelor de politie si verificarea în evidentele acestora. Persoana se preda organelor de politie pe baza unui proces verbal în care se consemneaza datele declarate de aceasta.  

Controlul corporal și controlul bagajelor

Controlul bagajelor presupune parcurgerea unor etape:
1. somarea făptuitorului
2. invitarea acestuia pentru realizarea controlului.
3. controlul propriu-zis (se golește de conținut bagajul făptuitorului, se redactează o listă care va cuprnde toate bunurile descoperite asupra făptuitorului cu specificarea acelor bunuri care fac obiec al unor infracțiuni (bunuri furate, sustrase, materiale interzise, substanțe interzise etc.). Dacă este cazul se anunță poliția. Până la sosirea poliției făptuitorul este reținut în vederea predării acestuia împreună cu bunurile care fac obiectul infracțiunii poliției.
4. revenirea în post
Controlul corporal se derulează asemănător celui a bagajelor cu specificarea faptului că acesta se realizează numai între persoane de același sex.

Reținerea, imobilizarea și prinderea infractorilor

Atenție, agenții de securitate nu au dreptul să mprocedeze la reținerea unei persoane în sensul instituției reționerii din Codul penal și codurl de procedură penală. Din perspectiva L.333/2003 reținerea trebuie văzută ca fiind imobilizarea făptuitorului sau a infractorului până la sosirea poliției. Astfel este foarte importsant să se anunțe poliția deîndată ce s-a procedat la reținerea unei persoane.
Reținerea, imobilizarea sau prinderea făptuitorilor este una din atribuțiile agenților de securitate și vizează asigurarea pazei și securității obiectivelor, a bunurilor și a valorilor. Totodată este de menționat că prinderea unui infractor în flagrant reprezintă un mare plus din punct de vedere procesual.
Agenții de securitate nu au dreptul să dețină și să folosească cătușe, ei nu pot lega făptuitorii sau infractorii reținuți prin utilizarea de chingi, sârmă sau orice alt fel de dispozitive. Singurul mijloc aflat la îndemâna agenților pentru reținerea unei persoane este fie prinderea manuală, fie blocarea acesteia într-o încăpere până la sosirea poliției, moment în care persoana reținută se predă acesteia.
Tehnic reținerea, imobilizarea se realizează prin:
- utilizarea tehnicilor de luptă (a forței fizice)
- utilizarea mijloacelor de autoapărare din dotarea agentului de securitate;
- apelul la persoan aflate în apropiere.
Dacă numărul făptuitorului este mare sau dacă aceștia pot prezenta pericol pentru agent se anunță echipele de intervenție, polșiți sau jandarmeria după caz.
Înainte de reținere se procedează la somare făptuitorului deoarece există posibilitatea ca aceștia să se conformeze voluntar.

Predarea infractorilor

Prin predarea infractorilor se înțelege remiterea celor reținuți, imobilizați, prinși către lucrătorii specializați din casrul inspectoratelor de poliție.
Predarea se face pe bază de proces-verbal de predare a făptuitorilor.

Întrebări

Telefon
Stație de emisie-recepție

Uniforma - se asigură de angajator.
Însemne: pe spate și coifură: doar denumirea societății de pază și sintegma ”pază” sau ”security”.
Ecusonul: Numele și prenumele agentului, Denumirea societății de pază, sintagma ”Pază” sau ”Security” și un Număr de identificare.
Mijloace de autoapărare:
- bastonul sau tomfa;
- Spray cu substanțe iritant lacrimogene;
- dispozitiv cu electroșocuri;
!! NU sunt permise: (cătușe, cagula)
Mijloace de comunicare
- telefon
- stații de emisie-recepție (mod de utilizare)
Alte echipamente:
- lanternă;
- fluier;
- carnețel notițe

Cele 3 subsisteme electronice:
- de alarmare
- de control acces
- de televiziune cu circuit închis

Zăvoare, yale, încuietori, dulapuri metalice, seifuri, gratii, zăbrele, ferestre, folii antiefracție, garduri etc.

Dotarea postului de pază poate cuprinde:
Mobilier minimal (masă, scaun)
- Dulap metalic pentru documente
- Dulap, vestiar pentru uniformă și pentru mijloacele din dotare
Facilități
- lumină
- încălzire

Address

M. Eminescu nr.17
310086 - Arad
Romania


Contacts

Email: office.eured@gmail.com
Phone: +40 72 36 49 783
Site: www.eured.ro 

Links
Program

Luni - vineri
9,00 - 15,00