AGENT DE SECURITATE

Dotarea și mijloacele de securitate

DOTAREA

Dotarea agentului
Dotarea postului

MIJLOACELE DE SECURITATE

Mijloace mecano-fizice
Mijloace electronice

DOTAREA

Dotarea agentului și dotarea postului

Dotarea agentului

Uniforma - se asigură de angajator.
Însemne: pe spate și coifură: doar denumirea societății de pază și sintegma ”pază” sau ”security”.
Ecusonul: Numele și prenumele agentului, Denumirea societății de pază, sintagma ”Pază” sau ”Security” și un Număr de identificare.
Mijloace de autoapărare:
- bastonul sau tomfa;
- Sprey cu substanțe iritant lacrimogene;
- dispozitiv cu electroșocuri;
!! NU sunt permise: (cătușe, cagula)
Mijloace de comunicare
- telefon
- stații de emisie-recepție (mod de utilizare)
Alte echipamente:
- lanternă;
- fluier;
- carnețel notițe

Dotarea postului

Postul de pază este zona sau itinerarul de patrulare ce i se încredinţează unui agent de securitate pentru pază, în care acesta îşi îndeplineşte obligaţiile ce decurg din consemnul general și particular.
Când se vorbește de dotarea postului, cel mai bine ne imaginăm o încăpere care, pentru a veni în întâmpinarea nevoilor activităților agentului, să dețină o serie de dotări:
Mobilier minimal (masă, scaun)
- Dulap metalic pentru documente
- Dulap, vestiar pentru uniformă și pentru mijloacele din dotare
Facilități: lumină, încălzire

Echipele de intervenție dețin în folosință un autovehicul, autospecială.
Însemnele marcate pe vehiculele de intervenție:
- denumirea firmei de ază
- sintagma pază su security
- date de contact 
Vehiculele pot fi dotate cu stație de emisie-recepție.

!! Este interzisă instalarea de girofar pe autovehiculele de intervenție din dotarea societăților de pază.


MIJLOACE DE SECURITATE

Mijloace mecano-fizice și mijloace electronice

Mijloace mecano-fizice

Protecție împotriva accesului neautorizat:
- yale, zăvoare, încuietori


Protecție la efracție
- folie antiefracție
- zăbrele, obloane metalice, gratii


Protecția perimetrală
- garduri, împrejmuiri

Mijloace electronice

Mijloacele electronice se împart în 3 subsisteme:
1. de alarmare
2. de control acces
3. televiziune cu circuit închis


Mijloacele electronice

(se împart în 3 categorii denumite subsisteme de securitate)

Subsistem de alarmare

1. senzori instalați
2. centrala de comandă (reglaje, parametrare, monitorizare)
3. alarma octo-acustică.

Subsistemul de control acces

1. yale, zăvoare, înuietori autoamtizate
2. comunicarea și declanșarea deschiderii
3. evidența accesului


Subsistem de televiziune cu circuit închis

1. camere video
2. înregistrare filme pe un suport (DVR)
3. monitoare care permit vizualizarea.

Stații de emisie recepție

Un dispozitiv radio portabil cu frecvenșa reglabilă care asigură comunicarea între un număr nedefinit de persoane.

Modul de folosire a stație de emisie recepție: cât timp cealaltă persoană conectată ține butonul apăsat și vorbește .............

Întrebări

Uniforma - se asigură de angajator.
Însemne: pe spate și coifură: doar denumirea societății de pază și sintegma ”pază” sau ”security”.
Ecusonul: Numele și prenumele agentului, Denumirea societății de pază, sintagma ”Pază” sau ”Security” și un Număr de identificare.
Mijloace de autoapărare:
- bastonul sau tomfa;
- Spray cu substanțe iritant lacrimogene;
- dispozitiv cu electroșocuri;
!! NU sunt permise: (cătușe, cagula)
Mijloace de comunicare
- telefon
- stații de emisie-recepție (mod de utilizare)
Alte echipamente:
- lanternă;
- fluier;
- carnețel notițe

Este un sistem în sine și implică mijloace umane și materiale.
Trebuie văzut ca fiind o încăpere în care sunt mai posturi de dispeceri care monitorizează niște ecrane aflate în conexiune cu obiectivele în care sunt instalați senzori, camere etc. Dispecerul dacă observă declanșarea unei alarme declanșează un set de măsuri specifice. Alarma păoate fi declanșată automatizat de unul din senzorii instalați, de evenimentele observate de dispeceri pe camerele de monitorizare sau la sesizarea de către agenții care-și desfășoară activitatea în obiectgivele înscrise în sistem. Mijloacele specifice de reacție implică sesizarea echipajelor de intervenție sau chiar a poliției sau jandarmeriei care se deplasează la fața locului pentru soluționarea situațiilor care au declanșat alarma.

Cele 3 subsisteme electronice:
- de alarmare
- de control acces
- de televiziune cu circuit închis

Zăvoare, yale, încuietori, dulapuri metalice, seifuri, gratii, zăbrele, ferestre, folii antiefracție, garduri etc.

Dotarea postului de pază poate cuprinde:
Mobilier minimal (masă, scaun)
- Dulap metalic pentru documente
- Dulap, vestiar pentru uniformă și pentru mijloacele din dotare
Facilități
- lumină
- încălzire

Subsistemulde alarmare se compune din 3 elemente:
1. senzori declanșatori.
2. dispozitive octo-acustice
3. centrală de reglare și parametrare a elementelor componente precum și conectarea eventulă a acestora de subsistemul de control acces și de cel de televiziune cu circuit închis.

1. camere video
2. dispozitive ce asigră monitorizarea: telefon, calculatoare, ecrane.
3. Centrală pentru reglarea/parametrarea camerelor precum și pentru stocarea fișierelor video și de sunet.

Un ansamblu de dispozitive interconectate care permit controlul accesului și evidența acestuia. Exemplu cel mai cunoscut îl reprezintă sistemele de interfonie montate la accesul în locuințele multifamiliale.

Poți vorbi doar dacă ții butonul apăsat. Cât timp tu ții butonul apăpsat ești singurul care poate vorbi, nimeni nu te poate întrerupe. La finalizarea mesajului se folosește termenul ”terminat” (cuvântul care anunță pe ceilalți că pot să apese pe butonul de vorbire și să transmită mesaje) după care se eliberează butonul de vorbire. Din cest moment oricine este conectat (primul) poate, prin apăsarea butonului să transmită la rândul lui un mesaj.

Address

M. Eminescu nr.17
310086 - Arad
Romania


Contacts

Email: office.eured@gmail.com
Phone: +40 72 36 49 783
Site: www.eured.ro 

Links
Program

Luni - vineri
9,00 - 15,00