AGENT DE SECURITATE

Noțiuni introductive

1. Noțiune

Activitatea de pază și securitate reprezintă modalitatea de utilizare a mijloacelor specifice în scopul protejării obiectivelor, bunurilor și valorilor, precum și a persoanelor.

Obligații privind organizarea și desfășurarea pazei revin tuturor organizațiilor, societăților, firmelor sau instituțiilor și mai exact conducerilor acestora.

Coordonarea și controlul activități de pază și securitate revine, în general, poliției (Inspectoratelor județene de poliție).

2. Reglementare

L.333/2003
Norme de aplicare a L.333/2003

3. Formele de exercitare

1. Paza cu unități de jandarmi - pentru obiective cu caracter militar, pentru instituții centrale, pentru obiective care implică asigurarea unui interes public național.
2. Paza cu efective ale poliției locale - pentru obiective de interes public la nivel local (sătesc, comunal, orășenesc sau municipal și județean).
3. Paza prin societăți specializate - pentru toate tipurile de obiective.
4. Paza proprie - paza organizată direct de către societăți. instituții și organizații (în cadrul cărora paza se asigură tot cu agenți atestați însă angajați direct prin contracte de muncă).
5. Paza în mediul rural/comunală - asigurată de autorități publice la nivel de sat, comună.

3. Categoriile de servicii ce pot fi asigurate de societățile specializate de pază

1. Paza bunurilor, valorilor și a proprietății și servicii de consultanță în domeniu.
2. Paza persoanelor sau garda de corp și servicii de consultanță în domeniu.
3. Transport valori și servicii de consultanță în domeniu.

4. Accesul în profesie

Pentru a putea desfășura activități de pază, o persoană trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
1. 18 ani împliniți - să aibe capacitate deplină de exercițiu.
2. Cetățean român sau al unei țeri din UE
3. Apt medical - evaluarea stării generale de sănătate și evaluarea psihologică.
4. Cazier judiciar fără infracțiuni intenționate. Infracțiunile din culpă sunt irelevante din perspectiva L.333/2003
5 Atestat - după absolvirea unui curs autorizat și acreditat.

* Excepție: pot fi angajați și agenți de pază neatestați pentru o perioadă de maxim 3 luni (considerată suficientă pentru ca angajatului să parcurgă etapele necesare obținerii certificatului de calificare și a atestatului profesional).

5. Termeni

Sistemul de pază - totalitatea mjloacelor materiale și umane care concură la securitatea unui obiectiv.
Dispozitivul de pază - modul de dispunere în obiectiv a mijloacelor umane și materiale.
Postul de pază - locul unde își desfășoară activitatea agentul de pază. Pot fi fixe și mobile.
Obiectivul - zona asigurată prin sistemul de securitate aflată în administrarea și controlul beneficiarului.
Consemnul general și particular al postului. Obligațiile în general ale agenților, respectiv obligațiile specifice ale unui agent într-un anumit post de pază”.

Întrebări

1. Paza cu unități de jandarmi - pentru obiective cu caracter militar, pentru instituții centrale, pentru obiective care implică asigurarea unui interes public național.
2. Paza cu efective ale poliției locale - pentru obiective de interes public la nivel local (sătesc, comunal, orășenesc sau municipal și județean).
3. Paza prin societăți specializate - pentru toate tipurile de obiective.
4. Paza proprie - paza organizată direct de către societăți. instituții și organizații (în cadrul cărora paza se asigură tot cu agenți atestați însă angajați direct prin contracte de muncă).
5. Paza în mediul rural/comunală - asigurată de autorități publice la nivel de sat, comună.

1. 18 ani împliniți - să aibe capacitate deplină de exercițiu.
2. Cetățean român sau al unei țeri din UE
3. Apt medical - evaluarea stării generale de sănătate și evaluarea psihologică.
4. Cazier judiciar fără infracțiuni intenționate. Infracțiunile din culpă sunt irelevante din perspectiva L.333/2003
5 Atestat - după absolvirea unui curs autorizat și acreditat.

Postul de pază este locul unde ăși desfășoară activitatea agentul de pază.
Posturile pot să fie foarte diferite unul de altul chiar și în interiorul aceluiași obiectiv.
Activitatea agentului de pază este și ea diferită, de la un agent la altul, în funcție de postul pe care-l are în primire.
Obligațiile agentului de securitate specifice unui post de pază anume reprezintă consemnul particular al postului.
Feluri de posturi (nedefinite, nelimitate):
- posturi fixe
- posturi mobile

Consemnul general se referă la sarcinile, obligațiile ordinele pe care trebuie să le respecte un agent de securtitate, în general, independent de un post sau altul de pază.
Consemnul particular se referă strict la sarcinile, obligațiile, ordinele pe care trebuie să le respecte un agent legate de un anumit post de pază. Unui post de pază în revin o serie de sarcini specifice care pot să nu se regăsească la un alt post de pază, chiar din cadrul aceluiași obiectiv.

Sistemul de securitate reprezintă totalitatea mjloacelor materiale și umane care concură la securitatea unui obiectiv.

1. Paza bunurilor, valorilor și a proprietății și servicii de consultanță în domeniu.
2. Paza persoanelor sau garda de corp și servicii de consultanță în domeniu.
3. Transport valori și servicii de consultanță în domeniu.

Address

M. Eminescu nr.17
310086 - Arad
Romania


Contacts

Email: office.eured@gmail.com
Phone: +40 72 36 49 783
Site: www.eured.ro 

Links
Program

Luni - vineri
9,00 - 15,00